Taux IATA mars 2024

USD en Ariary :

4 523,993

Euro en Ariary :

4 914,903

USD en Euro :

1,086

Euro en USD :

0,92

Règlement au plus tard le

15 avril 2024

Reboisement ACM

Reboisement ACM

Reboisement acm
Araho an-tsary ny fambolen-kazo notontosain’ny fianakaviamben’ny Ministère des Transports et de la Météorologie de Madagascar, nandraisan’ny rantsamangaika rehetra anjara, toy ny Aviation Civile de Madagascar – ACM, teny Anjony RN7 ny zoma 1 Marsa lasa teo.